header5

Istorija


1971 m. įsteigta Utenos pagalbinė mokykla – internatas (iki 1971 m. čia veikė aštuonmetė mokykla – internatas). 1971-1972 m. čia mokėsi 160 mokinių iš įvairių miestų ir rajonų. 1975 m. išleista pirmoji aštuntokų laida. Mokiniai mokėsi buvusiose Utenos gimnazijos patalpose, o gyveno keturiuose mediniuose pastatuose. 1983 m. jie persikėlė į naujai pastatytą bendrabutį.

1992 m. pakeistas pavadinimas į Utenos specialiąją internatinę mokyklą. Bendrabutyje įrengtos klasės.

2001 m. mokykla reorganizuota į Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centrą. Įkurtas neformalaus mokymo, darbinio ugdymo ir užimtumo skyrius. Šiame skyriuje 2003 m. įkurti savarankiško gyvenimo namai „Viltis".

2009 m. rugsėjo 1 d. prie centro prijungta Dusetų specialioji mokykla, kuri tapo centro skyriumi.

2010 m. liepos 1 d. panaikinus Utenos apskrities viršininko administraciją Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Utenos rajono savivaldybės administracija perėmė Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro steigėjo teises ir turtą be Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro Dusetų skyriaus.

Nuo mokyklos įkūrimo iki 2000 m. direktoriumi buvo Kazimieras Malaiška, nuo 2000 m. vadovavo direktorius Zenonas Misiūnas.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-181 „Dėl Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centras reorganizuotas į Utenos Krašuonos progimnazijos „Versmės“ skyrių.