header5

Veiklos sritys

Skyriaus veiklos sritis - švietimas (85).

Skyriaus švietimo veiklos rūšys:

1. pagrindinė veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas (85.31.10).

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. pradinis ugdymas(85.20);

2.2. kitas mokymas (85.5);

2.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas (85.59);

2.4. sportinis, rekreacinis (85.51);

2.5. kultūrinis švietimas (85.52).